top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności dla Klientów odwiedzających stronę Coffee Format

Wchodzi w życie: 3 września 2022 roku

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia naszych działań związanych z Państwa danymi osobowymi i sposobami ich przetwarzania przez naszą spółkę. Korzystając ze strony internetowej www.coffeeformat.pl wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja skrócona na temat plików cookies oraz sposobie ich wykorzystania w serwisie www.coffeeformat.pl

Co to są pliki cookies i do czego są używane?

Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników czyli komputerach, telefonach komórkowych, tabletach. Pozwalają one na rozpoznanie dane urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową (w odpowiednim formacie i w odpowiedni sposób w zależności np. od urządzenia na którym przegląda się serwis). Zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.

Jakie pliki cookies są przez nas używane?

Stosuje się dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się z serwisu. Następnie są automatycznie usuwane z urządzenia. Pozwalają one sprawnie poruszać się po serwisie, zapamiętywać strony/produkty, które były oglądane przez użytkownika oraz wyświetlać użytkownikowi prawidłowe treści. W przypadku plików cookies tzw. stałych – pozostają one na urządzeniu użytkownika i podlegają ich własnej polityce prywatności. Ich parametry można ustawić w przeglądarce internetowej użytkownika.

Pliki cookies stosujemy przede wszystkim w celu zapamiętania raz podanych czy też ustawionych parametrów przez użytkownika, tak aby nie musiał ich za każdym razem podawać od nowa. Stosowane są także na dostosowania do użytkownika treści prezentowanych w internecie np. poprzez wyświetlanie odpowiednich reklam i zdjęć.

Pliki cookies pozwalają także na identyfikację przeglądarki użytkownika, dzięki temu prawidłowo wyświetlać treści. Zbierają także inne dane informacyjne, które co do zasady nie stanowią danych osobowych.

Retargeting

W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą na dotarcie do osób, które odwiedziły naszą stronę z przekazem reklamowym (także na innych stronach internetowych przez nich odwiedzanych).

Pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies jakie stosujemy służą przede wszystkim optymalizacji treści jakie wyświetlane są użytkownikowi podczas korzystania z naszego serwisu. Współpracujemy także z innymi firmami, w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej/reklamowej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje także pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Cookies wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online. Podmioty trzecie dostarczają użytkownikowi treści reklamowe. Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na urządzeniu użytkownika zapisywane są także pliki cookies naszych partnerów. W ten sposób zbierane sa na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach.

Ustawienia plików cookies – usuwania i blokowanie

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a nawet do braku możliwości złożenia zamówienia.

I. POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Aqua Solution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000601566, NIP 6793122639, REGON 363711926, kapitał zakładowy 25 000 złotych, jest właścicielem strony internetowej i serwisu internetowego www.coffeeformat.pl. Będąc administratorem danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych użytkowników strony i serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aqua Solution prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@aquasolution.pl

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE.L.Nr 119 str 1.) (dalej zwanej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej „Danymi Osobowymi”)

3. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych zbieranych przez Aqua Solution z następujących źródeł:

- strony internetowej https://coffeeformat.pl

- korespondencję email, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną pomiędzy Państwem a Aqua Solution sp. z o.o.

- ministrony, aplikacje prowadzone między innymi na Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

- drukowane formularze rejestracyjne i ankiety

- formularze reklamacyjne

II. CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

a. Marketing i promocja produktów i uslug oferowanych przez Aqua Solution sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lita oraz f "RODO")

b. Prowadzenia korespondencji, w tym udzialania odpowiedzi na zadawane pytania, również za pomocą formularza kontatkowego (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f "RODO"

c. Wewnętrzne cele administracyjne takie jak statystyki, raporty, badania satysfakcji itp (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f "RODO")

d. Wideopołączenia i wideokonsultacje (podstawa art. 6 ust. 1 lit a "RODO")

e. Na porzeby analiz polegających między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej za pomocą narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, Google Ads, Piksel Facebook, Google Tag Manager, Pinterest Tag, LinkedIn Insight Tag (podstawa art. 6 ust. 1 lit f "RODO")

f. Wykorzystywania plików cookies na Stronie i jej podstronach (podstawa art 6 ust. 1 lit a "RODO")

g. Zarządzania Strona Internetową (podstawa art 6 ust. 1 lit. f "RODO")

h. Dopasowania treści wyświetlanych na stronach należących do Aqua Solution do indywidulanych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług (podstawa art 6 ust. 1 lit. f "RODO")

i. Obsługi funpage na Facebook, konta na portalu Instagram, konta na LinkedIn

j. Wchodzenie w interakcje przez Chat 

k. Korespondencji dotyczącej warunków gwarancji, serwisu, zapytań technicznych, zapytań związnych ze sprzedażą produktów (podstawa art 6 ust. 1 lit. a,b,f "RODO")

l. Wszelkiej innej korespondencji kierowanej do Nas przez naszych Klientów, które nie zostały opisane powyżej.

m. Prowadzenia korespondencji z naszymi Kontrahentami i Partnerami

n. W celu kontaktowania się z firmami z którymi Nasza firma prowadzi rozmowy dotyczące rozpoczęcia współpracy (podstawa art 6 ust. 1 lit. b "RODO") 

o. Odpowiedzi na wszelkie zapytania, które trafiają na pocztę elektroniczną w domenie coffeeformat oraz aquasolution

p. Informownia o nowych produktach i usługach czy wydarzeniach (podstawa art 6 ust. 1 lit. f "RODO")

III. WYKORZYSTANIE POZYSKANYCH INFORMACJI

a. W przypadku obsługi Klienta wykorzystujemy wybrane dane kontaktowe i informacje dotyczące powodów zapytań

b. W przypadku konkursów i promocji - jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy wykorzystać te informacje w celach marketingowych i promocyjnych. Część kampanii promocyjnych może być prowadzonych w sieciach społecznościowych nie należących do naszej firmy. W szczególnych przypadkach należy zapoznać się z informacją i regulaminem poszczególnych konkursów i promocji.

c. W przypadku gdy udzielą na Państwo zgody na przesyłanie informacji handlowych możemy wykorzystać Państwa dane także do przesłanie informacji na temat towarów i usług, które mogą potencjalnie Państwa zainteresować. Komunikacja może odbywać się poprzez email oraz SMS.

d. Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu polepszenia lub spersonalizowania doświadczeń w ramach korzystania z naszych Stron Internetowych i aplikacji. Zwykle wykonywne jest to za pomocą plików cookies. 

IV. UJAWNIENIE INFORMACJI

Możemy udostępniać Państwa informacje tylko w przypadku:

- Osoby trzecie mogą uzyskać dostęp i wykorzystać Państwa informacje wyłącznie w celu wykonywania konkretnych, zleconych im zadań. W takim przypadku zobowiązują się do zachowania poufności i bezpieczeństwa Państwa danych. 

- Nie udostępniamy i nie prowadzimy sprzedaży Państwa danych oraz pozostawionych informacji na rzecz spółek będących osobami trzecimi w celu wykorzystania ich do własnych działań marketingowych.

Osobami / odbiorcami Państwa danych mogą być:

- Osoby upoważnione przez Administratora - pracownicy, współpracownicy

- Podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów

- Spółki z naszej grupy, co oznacza podmioty zależne

- Agenci i usługodawcy - spółki zewnętrzne, z którymi współpracujemy w zakresie wsparcia sprzedaży i działań marketingowych

V. UDOSTĘPNIENIE PAŃSTWA DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook, Pinterest dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach w całości lub częściowo. Wymienione firmy stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO lub kaluzule umowne. 

Szczegółowe dane dotyczące polityki prywatności każdego z dostawców dostępne są na ich stronach internetowych np. 

- Google - https://poliecies.google.com/privacy?hl=pl

- Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation

VI. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

- Przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do informacji przetwarzanych na Państwa temat przez Aqua Solution, pochodzenia tych informacji, informacji o odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione, okresie przetwarzania Państwa danych.

- Przysługuje Państwu prawo do poprawiania lub korekty swoich danych

- Przysługuje Państwu możliwość wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na dany rodzaj przetwarzania danych

- Przysługuje Państwu prawo do usunięcia Państwa danych

- Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organiu nadzorczego o ile uznają Państwo, że nasze działania odbywają się z naruszeniem prawa.

bottom of page